Mati

Tanec je život – Mati
Pohyb v Esenci – Mati

O Mati

Ve dvaceti letech jsem byla Oshovou žákyní. Tehdy se ve mně probudila láska k meditaci a tanci. Zažila jsem, jaké to je, jít za omezení našeho malého já a vstoupit do vnitřní bohatosti existence. Později jsem objevila Tanec pěti rytmů a v následujících letech jsem tanci zcela věnovala svůj život.

Mými učiteli byli Gabrielle Roth, Ya’Acov a Susannah Darling Khan a Andrea Juan a od roku 1998 intenzivně vyučuji v Holandsku a jinde v Evropě. Kromě tance jsem se od dalších učitelů vzdělávala v oblasti meditace, tantry a práce s tělem.

Od roku 2008 jsem hlubokým způsobem propojena s Naropou, mistrem Srdce. Jeho podpora nejhlubším způsobem ovlivnila všechny roviny mého života a práce. Cesta Srdce, tance a meditace je velkým zdrojem inspirace pro mou práci.

Práci v prostoru Srdce miluji. Pokud máme odvahu pustit se toho, co známe, srdce nám nabízí velké bohatství a plnost života, lásku, blaženost a tvořivost – nekončící dobrodružství.

 
Jsem vděčná za mnohé učitele a učení, které mi přišly do cesty. Zvláště Naropa, s nimž jsem se před několika lety spojila. Cesta srdce a seberealizace je mou velkou motivací, a promítá do mé taneční práce.
Share this: