17 november 2016

Move in Essence

“Abundance is the very nature of existence, that richness is the very core of life” – Osho

Move in Essence

In Move in Essence komen dans en meditatie samen. Een aantal jaar geleden zag ik een beeld van de zon. Op dat moment wist ik dat de zon het symbool zou worden van mijn nieuwe werk. De zon staat symbool voor je essentie. De stralen staan symbool voor de fases waar we in deze dansvorm doorheen bewegen en zijn ieder een poort naar je essentie. De inspiratie van waaruit ik les geef is gegrond in zowel dans als meditatie. Deze twee lopen organisch in elkaar over; dans is meditatie en meditatie is een innerlijke dans.

In Move in Essence beginnen en eindigen we met de adem, als poort naar je essentie. De 9 fases vormen een cirkel; de cyclus van leven. De 9 fases zijn: adem, zintuigen, lichaamsbewustzijn, natuurlijke stroom, kracht, overgave, licht, verstilling en eindigt met de adem, wat tevens weer het begin is van een nieuwe cirkel. Elke cirkel stroomt door in een nieuwe cirkel. Zo vormt zich een spiraal. De spiraal is het symbool van geboorte en wedergeboorte en tevens een metafoor voor inzicht en verlichting. De heilige spiraal zal je naar het middelpunt leiden. Als je je in het middelpunt bevindt ga je de grote stilte binnen en ben je één met Al, je essentie.

De opbouw van De Vijf Ritmes, zoals ik dat van Gabrielle Roth heb geleerd, heeft een enorme kracht en natuurlijke overgang  in zich. Deze krachtige opbouw gebruik ik  in mijn lessen. Wel heb ik er een aantal elementen aan toegevoegd. Dit is voor mij een natuurlijke groei van het leven. Wat je geleerd hebt eigen maken en doorleven, om dat vervolgens weer door te geven in je eigen unieke en creatieve vorm.

Op de dansmeditatie avonden staat het dansen centraal. We beginnen met aandacht door het lichaam te bewegen, bouwen de dans op en eindigen in stilte met een korte meditatie.
In de verdiepingsdagen, weekenden en retraites staan de verdieping en de verbinding met meditatie meer centraal. Doordat we dan meer tijd hebben, zijn deze intenser dan de avonden. We gebruiken dans, meditatie en andere vormen om thuis te komen in onze essentie.

Share this:
X