15 november 2016

Meditatie

Your ecstasy is a movement towards the height and your meditation is a movement towards the depth. And once you have both, your life becomes a celebration – Osho

Meditatie

In meditatie is er een natuurlijk evenwicht tussen aandacht en ontspanning. We zijn aandachtig en wakker in wat we doen en waar we zijn. En tegelijkertijd in de diepste ontspanning met onszelf.

De eerste stap in meditatie is je bewust te worden van je lichaam. Je lichaam raakt hierdoor meer ontspannen en wordt harmonieuzer  en zachter. Daarna begin je je bewust te worden van je gedachten en emoties en zal je er versteld van staan wat er allemaal in je omgaat. Als we geïdentificeerd zijn met onze mind en emoties, deze eindeloze stroom, heeft dat invloed op onze kwaliteit van leven. Door het waarnemen ervan vindt er een verschuiving plaats.

Je zult gaan ervaren dat gedachten en emoties komen en gaan. De getuige ben jij, waarin alles plaatsvindt en wat altijd aanwezig is, ongeacht de situatie waarin je je bevindt. Gedachtes, gevoelens en alle onrust die daarmee gepaard gaat, gaan meer naar de achtergrond en de vrede van het pure zijn krijgt de overhand.

Als je lichaam, je mind en je gevoelens vrede kennen, merk je dat ze met elkaar in harmonie zijn. Er is een brug geslagen. Nu rennen gedachtes en gevoelens niet meer alle kanten op, maar worden waargenomen vanuit een groter bewustzijn. Hierdoor krijgen ze steeds minder vat op je.

Naropa heeft in zijn Vipassana retraites nog een radicale verdieping aangereikt in het getuige zijn. Hij besefte dat het getuige zijn ook een kwaliteit van afzijdigheid met zich meebrengt. Er werd een gemis beseft: dat het leven ook geleefd dient te worden en niet alleen bekeken. Hij introduceerde de eenvoudige instructie: Wees één met de ademhaling. In het samenvallen met de ademhaling lost het getuige “doen” op. Deze instructie houdt je midden in het leven zonder gehechtheid en identificatie. Zo ontstond een Tantrische vorm van meditatie. Tantrisch heeft hier de betekenis van verwevenheid. Sensuele meditatie. Deze benadering brengt liefde en bewustzijn samen.

Share this:
X