22 May 2019

Naropa

“Live the Truth of your Being. Dance the Truth of your Heart”  – Naropa

Naropa je mistr srdce z tradice Sacha. Od dětského věku se u něj spontánně objevovaly prožitky hlubokého osvícení. Tato procitnutí byla přechodné povahy a opět se vždy skryla do pozadí. Ale zkušenost s nimi motivovala později Naropu k hlubokému zkoumání.

Když se setkal s Oshem a Vimalou Thakar, jejich přítomnost a láska hluboce rezonovaly v jeho srdci. Popírání pravé podstaty existence se postupně rozpustilo. Zdánlivé oddělení vědomí Já se nejdříve rozpustilo v Seberealizaci. A pak se Self rozpustilo do Jednoty 29. ledna 2002 v Laxman Jhule. To bylo prožíváno jako proces umírání. Na scénu se již nevrátil nikdo, kdo by něco žádal nebo prohlašoval. Sacha Baba potvrdil a posvětil tuto nevratnou transformaci.

V tichu se odvíjel každodenní život mezi prací a výchovou dětí. Vliv tohoto posunu na tělo a mysl probíhal téměř bez povšimnutí. Stará struktura potřebovala čas, aby se přenastavila a vstoupila do plné služby Stavu bez Self. Osvícené vědomí se potřebovalo vtělit do lidství. Srdce v tichosti zrálo, aby se mohlo ohlásit.

Shantimayi povzbuzovala Naropu, aby mluvil k lidem. Naropa začal pořádat satsangy a retreaty doma a v cizině v roce 2008. Často jsou organizována i putování s ním. Na setkání přicházejí stovky lidí a mnozí zažívají a integrují svůj přirozený stav. Mnoho lidí je šokováno účinkem těchto setkání. Když se ukáže skutečná podstata, která nikdy není taková, jak ji člověk vidí svým zkresleným zrakem, zamrzlý život se nenávratně převrátí vzhůru nohama.

Naropa nehlásá žádnou doktrínu, dogma, životní styl či kult. Není možné ho zařadit do žádné duchovní skupiny. Lidé, kteří došli realizace, transformují v prvé řadě autentickým, přímým a překvapivým způsobem.

Naropa je fenoménem současné doby, projevem energie Maitrea, nového lidstva.

Share this:
X