22 May 2019

Meditace

Meditace

Meditace

Meditaci podporuje přirozená rovnováha mezi pozorností a uvolněním. Jsme pozorní a bdělí k tomu, co děláme a kde jsme. Současně spočíváme v sobě v nejhlubší relaxaci.
Prvním krokem v meditaci je uvědomování si svého těla. Pomáhá to vašemu tělu uvolnit se a být harmoničtější a poddajné. Pak přistoupíte k uvědomování si svých myšlenek a emocí. Užasnete nad tím, co všechno se ve vás děje. Když se identifikujeme s myslí a emocemi, tento nekončící proud ovlivňuje naši kvalitu života. Pokud to začneme vnímat, odehraje se posun.
Budete sledovat, jak myšlenky a emoce přicházejí a odcházejí. Jste svědkem, v kterém se vše odehrává a který je vždy přítomný, bez ohledu na vaši situaci. Myšlenky, pocity a neklid, které se objevují, ustupují do pozadí a postupně převládá klid čistého bytí.
Když vaše tělo, mysl a pocity doznají klidu, zjistíte, že jsou ve vzájemné harmonii. Vznikl most. Myšlenky a pocity už chaoticky neběhají, ale jsou vnímány širším vědomím. Jsou tak čím dál méně zotročující.

Na vipassanových pobytech Naropa nabízí další zásadní prohloubení toho, jak být svědkem. Uvědomil si, že vědomí svědka přináší určitou povznesenost. Cítil, že něco chybí: život je třeba žít, ne mu pouze přihlížet. Začal zdůrazňovat jednoduchý pokyn: Splyňte s dechem. Splynutím s dechem se rozpouští vše, co by svědek mohl dělat. Tato instrukce vás v životě udržuje uzemněné a bez připoutanosti a identifikace. Tím vznikla tantrická forma meditace. Tantrický zde znamená protkanost, propletenost. Smyslnou meditaci. Tento přístup spojuje lásku s vědomím.

Share this:
X