22 May 2019

Tanec 5 rytmů

Joy is the soul of movement –  Pina Bausch

Pět rytmů

 

Tuto taneční meditaci vyvinula Gabrielle Roth. Je to volná forma tance, v níž je prostor pro vyjádření i pro klid. Sled rytmů zahrnuje plynutí, staccato, chaos, lyriku a klid. Přestože každý z nich má svůj vlastní charakter a sílu, jsou i vzájemně propojené a přicházejí v přirozeném pořadí.

Všech pět rytmů společně tvoří vlnu: vlnu energie, jakou lze najít v každém z aspektů života. Tančit může každý. Věk ani fyzická omezení nemusí být překážkou. Vždycky je nějaká část vašeho těla, která se může hýbat, a můžete si pro to zvolit své zcela vlastní tempo. Tančíme na různé styly hudby, vybrané pro jednotlivé rytmy.

Pět fází pěti rytmů

 

Plynutí:  Země /uvolnění; propojení
In het eerste ritme vloeiend ligt de aandacht op verbinding. Door in een cirkelende doorgaande beweging te dansen, verbind je je met de kracht van de aarde en kom je als het ware thuis in je eigen lijf.

Staccato:  Oheň /vyjádření; hranice
Druhý rytmus, staccato, se zaměřuje na vyjádření. Zvete k sobě kvalitu síly a ohně, abyste svůj tanec mohli vyjádřit se zacílením. Odsud vstupujete do kontaktu s ostatními.

Chaos:  Voda /odevzdání; propouštění
Třetí rytmus, chaos, vás zve, abyste se tanci odevzdali. Když se tanci odevzdáte a uvolníte zastavenou energii, v těle, srdci i hlavě naleznete více prostoru.  

Lyrisch:  Vzduch /světlo; prostor
Čtvrtý rytmus, lyrika, je rytmem, který vás zve k odložení úsilí a k lehkosti. Tento rytmus je nejvíce propojený s naší esencí a jejím jedinečným vyjádřením. 

Klid:  Srdce /přítomnost v daném okamžiku
V posledním rytmu necháváme svou pozornost klesnout dovnitř. V tomto pohybu je prostor pro zpomalení, meditaci a zastavení. 

Autorkou Pěti rytmů je Gabrielle Roth.

Share this:
X