22 May 2019

Kalendář

Workshop – Tanec, Dech & Meditace

Brno Tsjechië:  7 (18.00) – 9 říjen (17.00) 2022

Wild & Tender 

Tento víkend je vhodný pro začínající i zkušené tanečníky.

Zveme vás k tanečnímu zkoumání vnitřní harmonie mezi dvojicemi polarit: dnem a nocí, mužem a ženou, narozením a smrtí, divokostí a něhou. Tyto protiklady se současně navzájem doplňují a podporují. Během víkendu vás povedeme k vlastnímu tělesnému prožitku toho, jak se všechny protiklady doplňují a potkávají se v jednotě, tedy v prázdnotě, která je zdrojem všeho.

Tanec a meditace představují nádherné nástroje, které nás mohou podpořit a být nám při našem setkávání s protiklady průvodci. V takovém setkání se protiklady v sobě rozpustí a splynou. Budeme se učit přecházet od jednoho ke druhému s co nejmenším úsilím – budeme se učit být tak tekutí, tak v tanci plynout, a budeme tak připraveni přejít v okamžiku k divokosti, aby nám oba póly skutečně patřily. Takové setkání nám ukazuje život jako šťavnatý, radostný, plný lásky a zároveň vyvážený. Tanec se pak stává meditací a meditace tancem. Je to jako střídání nádechu a výdechu: pohyb při nádechu se při výdechu změní v opačný. Ale nádech a výdech společně tvoří celý dech – dech se stává cirkulárním.

Když jsme zakořeněni v chodidlech, jsme více přítomni v celém těle, v srdci i v mysli. A čím hlouběji jsme ukotveni v těle, v tím větší hloubce můžeme zkoumat mystérium uvnitř našeho tance. Když se k tomu přibližujeme, potkáváme se s nejrůznějšími vzorci a návyky – pohybovými i vzorci a návyky v našem myšlení a pocitech. Budeme tančit skrze známé i neznámé vrstvy v sobě, abychom se spojili se svou autentičností. Pokud jsme připraveni vykročit do neznáma, tanec může být hlubokou uzdravující cestou. Budeme to tančit, vtělovat, budeme tím.

Jedno odpoledne věnujeme silné dechové meditaci, vyvinuté Naropou. Dech je branou k našemu bytí. Mati ve své práci – s jednotlivci i skupinami – kombinuje tanec, meditaci a dech už od roku 2018.

Share this:
X