22 May 2019

Dech

Dech

Dech

Dech je nádherným nástrojem k přivedení zamrzlé energie zpátky k životu. Cirkulární dech vám 

umožňuje v hlubší rovině zakoušet, kde vaše energie proudí a kde je zatuhlá. Skrze střídání cirkulárního dechu a spočívání v Bytí můžeme zamrzlým částem sebe samých dovolit znovu ožít, zatímco současně prohlubujeme své Vědomí.

Tímto střídáním intenzivního dýchání a spočívání ve Vědomí se sjednocujeme s dechem. Sjednocováním se s dechem se sjednocujeme se svým Bytím. Tato dechová meditace vám umožní opustit veškerou kontrolu a dospět k odevzdání. Tehdy přirozeně přichází meditace a my zakoušíme svou pravou podstatu. 

K nabízení této meditace mě připravil Naropa. https://www.naropa.eu Nabízím ji při individuálních setkáních v rámci dnů s kombinovaným programem: dech je branou k vaší esenci. V těchto dnech tanec a meditace přirozeně splývají a dech používáme jako vstupní bránu.

Share this:
X