Tanec dech meditace

‘If You Don’t Do Your Dance, Who Will?’
                              Gabrielle Roth

move in essence

Dansen is Leven - Mati

V Pohybu v Esenci se jedinečným způsobem propojují tanec a meditace. To, co mě k výuce inspiruje, je zakotvené jak v tanci, tak v meditaci. Oboje do druhého organicky vtéká; tanec je meditací a meditace je vnitřním tancem. V Pohybu v Esenci začínáme a končíme u dechu jako brány k vaší esenci. Různé fáze tu tvoří kruh, cyklus života. Těmito fázemi jsou dech, smysly, vědomí těla, přirozené plynutí, síla, odevzdání, světlo, klid, a cyklus se vrací k dechu, kterým opět začíná nový cyklus. Každý kruh ústí do dalšího a tak vzniká spirála, která je symbolem zrození a znovuzrození a současně metaforou pro vhled a osvícení. Posvátná spirála vás zavede do středu. Když jste ve středu, vstupujete do velkého ticha a jste jední se Vším, svou esencí. Od Gabrielle Roth jsem se naučila, že budování energie v Pěti rytmech má obrovskou sílu a zahrnuje přirozenou proměnu. Toto mocné budování energie ve svých lekcích využívám a přidala jsem k němu několik prvků. Z toho vznikl Pohyb v Esenci. Takový je přirozený vývoj života – absorbovat, co jste se naučili a pak to svým jedinečným tvořivým způsobem předávat dál.

X