Tanec dech meditace

Live the Truth of your Being. Dance the Truth of your Heart
Naropa

move in essence

“Abundance is the very nature of existence, that richness is the very core of life” – Osho -

V Pohybu v Esenci se jedinečným způsobem propojují tanec a meditace. To, co mě k výuce inspiruje, je zakotvené jak v tanci, tak v meditaci. Oboje do druhého organicky vtéká; tanec je meditací a meditace je vnitřním tancem. V Pohybu v Esenci začínáme a končíme u dechu jako brány k vaší esenci. Různé fáze tu tvoří kruh, cyklus života. Těmito fázemi jsou dech, smysly, vědomí těla, přirozené plynutí, síla, odevzdání, světlo, klid, a cyklus se vrací k dechu, kterým opět začíná nový cyklus. Každý kruh ústí do dalšího a tak vzniká spirála, která je symbolem zrození a znovuzrození a současně metaforou pro vhled a osvícení. Posvátná spirála vás zavede do středu. Když jste ve středu, vstupujete do velkého ticha a jste jední se Vším, svou esencí. Od Gabrielle Roth jsem se naučila, že budování energie v Pěti rytmech má obrovskou sílu a zahrnuje přirozenou proměnu. Toto mocné budování energie ve svých lekcích využívám a přidala jsem k němu několik prvků. Z toho vznikl Pohyb v Esenci. Takový je přirozený vývoj života – absorbovat, co jste se naučili a pak to svým jedinečným tvořivým způsobem předávat dál.

X