česky

Pohyb v Esenci v sobě přirozeným způsobem spojuje tanec a meditaci. Inspiruje se obrazem slunce s devíti paprsky. Slunce je vaše esence a každý paprsek je jednou z bran k ní. Pohyb v Esenci vyrostl z let strávených tancem a vyučováním 5 rytmů. Vlna pěti rytmů je v něm stále přítomná, ale je obohacen meditací. Tento obraz a nová forma ke mně přišly před několika lety a od té doby je přirozeně integruji do způsobu, jakým učím.

Tanec a meditace se navzájem nádherným způsobem vyživují. Tanec nás vede z hlavy do těla a zve nás, abychom se odevzdali přirozenému proudění energie v sobě. V meditaci tuto energii vedeme dovnitř, kde vtělujeme a probouzíme svou přítomnost. Propojením tance s meditací se zesilují dary a požehnání, které nám přinášejí, pokud se jim věnujeme jednotlivě.

Když tančíme, máme možnost zažívat jednotu. Rozpouštíme se v tanci a tanec se rozpouští v existenci. Vlna už není jednotlivou vlnou, ale rozpouští se v hloubce a moudrosti oceánu. Když se odevzdáme tanci, zakoušíme svou esenci a tanec se pak stává meditací.

Share this: